22.06.2024
LEADs ( ATAKLAR)

 

           BBOTURKIYE
    ~ ATAKLAR ~
               Derleyen: Ragip DURMAZ
 
 
RAKİP RENGİNİ AÇMAK
 
   Genellikle rakipler tarafından konuşŸulmuşŸ rengi, özellikle de deklaranın konuşŸtuğu bir rengi açılmamaya çalışŸın. Rakiplerin gerçek renk ve uzunluk gösterdiği renkten kesinlikle kaçının. Arttırma konuşŸmalarına dikkat edin. Bir rakip konuşŸulmamışŸ renkte uzunluk göstermişŸ olabilir. 1: 1NT , cevapçı major konuşŸmadığına veya karoyu yükseltmediğine göre uzun sinekleri dolaylı göstermektedir.
   1NT : 2, 2: 3NT : cevapçı dörtlü pik gösteriyor.
   1NT : 3NT , cevapçının dörtlü bir majörü olmadığını ve dolayısıyla minörlerde bir uzunluğa sahip olduğunu gösterir.
   Rakipler dört rengi de konuşŸtuğunda, dördüncü renk açılacak en iyi renk olabilir.
 
Sanzatu’da Rakip Rengi Açmak
   Q-J-10-9-X veya daha iyi 4 kart sekansı iyi işŸleyebilir. Renklerinde K-Q-J-5-2 gibi sadece 3 kartlı sekansta, ortağınızda faydalı bir kart umarak 4. en büyüğü açmak renkte fazladan el oluşŸturma şŸansını arttırır.
 
Koz Kontratında Rakip Rengi Açmak
   Eğer konuşŸmalar ortakta şŸigan olduğunu veya sizde As varken ortakta şŸigan veya tekli renk olduğunu gösteriyorsa, onların rengini (koz hariç) açın. O açışŸı istemek için ortak kontur atmışŸsa da onların rengini açın.
   Deklaran tarafından konuşŸulmuşŸ veya yükseltilmişŸ renkteki tek kağıdınızı açmaktan kaçının.
 
 
PASİFE KARşžI AKTİF AÇIşžLAR
 
   Pasif açışŸ,iki veya daha fazla sayıdaki kötü kozdan veya üç veya daha fazla sayıdaki bir renkten yapılan açışŸtır. Amaç el yaratmak değil bir el kaybından kaçınmaktır.
   Aktif (veya atak) bir açışŸ, K-J-x-x  veya  Q-x-x-x gibi bir veya iki onörlü bir renkten yapılan açışŸtır.
   Net güçlü seçenek varsa Aktife KarşŸı Pasif açışŸ düşŸüncesi uygulanmaz. İyi bir seçiminiz yoksa aşŸağıdakiler yol gösterebilir:
 
     Pasif bir açışŸ çekicidir eğer:
-          Kontrat 6 NT veya GranşŸilem ise.
-          AçışŸ pas geçilmişŸ 1NT veya 2 NT ise.
-          Rakipler bir davet sekansından geçmişŸse.
-          Yerde 5’li kart veya daha uzun renk (koz dışŸında) olduğu konuşŸma görülmüyorsa.
 
   Atak açışŸ çoğu kez çekicidir eğer:
-          Kontrat renk şŸilemi ise.
-          Baraj açışŸı pas geçilmişŸse.
-          Kontrat 3NT veya 6NT is eve yer uzun kuvvetli renk göstermişŸse.
 
   Eğer yer faydalı 5-kart veya daha uzun renk göstermişŸse atak açışŸ genellikle gereklidir.
Yerin uzun renginde çok kuvvetliyseniz atak açışŸ yapmanız gerekmez. Onların uzun renginde zayıfsanız konuşŸulmamışŸ bir rengi açın. Burada deklaranın stratejisi kozları çekmek ve uzun rengi kayıpları kaçmak için kullanmaktır. Deklaran kayıpları kaçmadan konuşŸulmamışŸ renkleri oluşŸturmalı ve ellerinizi almalısınız. Koz ve yerin rengini açmayın
 
As YANINDAN AÇILMAK
 
Sanzatuya karşŸı
   Renk kontratının aksine NT lere As olan renkten açmak doğrudur.
 
Renk kontratına karşŸı
   As veya K ile başŸlayan renk cezbedicidir.
   K’sı olmayan As’la başŸlayan renk bütün açışŸların en riskli olanıdır. Bu iki kural size nadiren hata yaptıracaktır.
1. Sadece As’la başŸlayan renkten koz kontratına açışŸ yapmayın.
   As’ı açmak deklarana başŸka türlü yapamayacağı elleri verebilir. As’ınızla rakip onörünü ezmeye çalışŸmalısınız. As’ı açarsanız genellikle sadece küçük kartlar verilir.
2. Eğer 1. kaideyi ihlal edecekseniz küçük bir kartı değil As’ı açın. Uzman Kaidesi: Bir renk kontratında asla As altından açmayın.
 
 
 
 
 
Yer 6
 
Siz A1073                   Ortak QJ842
 
                Deklaran K 9 5
 
   Rengi açmaktan kaçının (en iyisi), deklaran K’I alamaz. As açarsanız: Siz 1 deklaran 1 el alır. Küçük açarsanız (en kötüsü) deklaran 1 el alır siz hiç el alamazsınız.
Renk kontratında As açmak ne zaman makuldür.
1.       şžilem oyununa karşŸı. (şžİLEMLERE AÇIşž’a bakınız)
2.       Ortakta tekli veya şŸigan olduğu belliyse.
3.       Baraja karşŸı. (deklaranda K olması olasısız)
4.       Dört veya daha fazla kozunuz varsa ve uzun renginiz As’la başŸlıyorsa. ( burada tercih edilen açılışŸtır)
5.       Ortağınız baraj olarak veya zondayken iki veya daha yüksek seviyede rengi kuvvetle konuşŸmuşŸsa.
 
EMNİYETLİ VE RİSKLİ AÇIşžLAR
 
   Verilen herhangibir elde emniyetli açışŸ kötü sonuç verirken oldukça riskli bir açışŸ başŸarıya ulaşŸabilir. KonuşŸmaların önerdiği emniyetli bir açışŸ genellikle en iyi seçiminizdir. Gazete sütunları sıksık disiplinsiz bir açışŸın başŸarısına dikkat çeker. Yazılmayan ise sayısız ellerin böyle açılışŸlarla felaketle sonuçlandığıdır.
   Nt’ye karşŸı emniyetli açışŸlar
   Bir onörle başŸlayan 4 kart sekanslı bir 4+ kart diğerlerinden iyidir. Hemen hemen aynı güzellikte en az bir onör içeren 3 kartlı sekansı olan 4+ renklerdir.
   Nt’ye karşŸı riskli AçışŸlar
   KonuşŸulmamışŸ bir renkte tekli kağıt korkunçtur. İkili rengin (eğer ortağın uzunluğu ve antresi varsa) şŸansı vardır, fakat önce başŸka bir yere bakın. Antrelerle pasif açışŸ düşŸünmedikçe kendi renginizi açmaya meyledin. şžayet konuşŸmalar o rengi açmanızı öneriyorsa sadece bir onör içeren 4’lü rengi açın (J-7-3-2 veya Q-5-4-2 gibi) KonuşŸulmamışŸ bir renk genellikle konuşŸtukları bir renkten çok daha iyidir.
 
   Renk Kontratlarına Emniyetli AçışŸlar
   Bir onörle başŸlayan 3 kartlı veya daha uzun bir sekans nadiren kayba mal olur. As K ile başŸlayan, konuşŸulmamışŸ bir renk genellikle iyi bir seçimdir. Eğer şŸartlar uygunsa (KISA RENK AÇIşžLARI kısmına bakınız) konuşŸulmamışŸ bir renkte tekli renk açışŸı iyi sonuç verebilir.
 
   Renk Kontratlarına Riskli AçışŸlar
   En tehlikeli açışŸ K’sı olmayan As’la başŸlayan konuşŸulmamışŸ renkten yapılan açılışŸtır. Bu açışŸlar genellikle deklarana defanstan da daha fazla yardımcı olur. Bir sonraki, konuşŸulmamışŸ ikili renkten yapılan açışŸlardır. K-x, Q-x. J-x veya 10-x . J10 oldukça emniyetli fakat Jx değildir. Tekli koz açışŸı genellikle yüksek risk taşŸır. (KOZ AÇIşžLARI’ na bakınız)
   Emniyetli bir açışŸınız varsa başŸka bir rengi seçmek için iyi bir nedeniniz olmalıdır. Riskli bir açışŸı seçmek için çok kuvvetli bir nedene ihtiyacınız var. Ne zaman riskli bir açışŸ yapılacağını konuşŸmalar göstermişŸ olabilir
 
AÇILACAK KAĞIT
 
Onör kombinasyonlarından AçışŸlar
3- kart veya daha uzun sekansın en büyüğü veya 2 kart veya 3 kartlı rengin birbirini takibeden onörlerinin en büyüğü. Altı çizilen kartı açınız: : Q-J-10-3, K-Q-10-5, Q-J-3, J-10-5.
   İç sekanstan ( bir sekansınızın sekansın parçası olmayan daha yüksek bir onör olduğunda) sekans kısmının en yüksek onörünü açın. Altı çizili kartı açın: : K-J-10-4, K-10-9-3-2, Q-10-9-5.
   Q-J-x-x veya J-10-x-x veya daha uzun renklerden, ortağın bu renkte uzun olduğu biliniyorsa, en büyüğünü açın. Ortakta tekli veya ikili olabilecekse küçük açın. En büyüğü açmak bu durumda ele sebep olabilir.
 
Yer    A 9 6
Siz  J 10 5 3 2                             Ortak Q
Deklaran K 8 7 4
   Küçük açarsanız bir el alırsınız. J açarsanız hiç el alamayabilirsiniz.
   AKx veya daha uzundan As, ve KQx veya daha uzundan K. K açışŸı artık belirsiz değildir. K sonra A, AK ikili renk demektir.
    K-x-x, Q-x-x. J-x-x, 10-x-x veya daha uzundan küçük açın.
 
Bir İkili’den
   Büyük kartı açın. Koz’da ikiliden küçük açmak standarttır. (fakat J10 veya109 olduğunda büyük açın)
3 Kartlı Renklerden
   BitişŸik iki onörden büyüğü, aksi halde en küçük. 3 kötü renkte bazıları orta, büyük, küçük (MUD) tercih eder. Uzmanlar koza karşŸı en küçüğü (sayı vermek için) ve Nt’de en büyüğü (açılınan renkte ilgi reddi) açılırlar. Bir istisna, eğer renk yükseltiyseniz koza karşŸı üç kötü karttan en büyüğü açın.
 
4 Veya Daha Uzun Renklerden AçışŸlar
   Eğer hiçbir sekans yoksa en yaygın olanı 4. büyüktür. Bazı uzmanlar 3 veya 4 kartlı renklerden 3. büyüğü ve 5 veya 6 kartlı renklerden 5. büyüğü tercih ederler. Bu, ortağın eli saymasına yardımcı olur.
4 Kötü’den
   3 kötü renkten açılmakta anlaşŸtığınız stilde açılın. KonuşŸulmamışŸ renklerden 3 veya 4 kötü kartın el üretme şŸansı çok azdır. Bütün diğer seçenekler kötü görünüyorsa veya konuşŸma pasif açılışŸ gösteriyorsa bunu seçin.
 
ORTAĞIN RENGİNİ AÇMAK
 
   Eğer konuşŸma ortağın kuvvetli bir rengi olduğunu gösteriyorsaortağın rengini açmak çok çekicidir. Bu, ortak baraj açışŸı yaptığında, zayıf iki açtığında veya iki veya daha yüksek seviyede üste konuşŸma yaptığında olur. Bir seviyesinde üste konuşŸma ip ucu verir iyi eli garanti etmez.
   Eğer ortak açılışŸ yönlendirici kontur atarak rengini açmanızı istediyse onu açmalısınız.
BATI      KUZEY   DOĞU   GÜNEY
                 1♣        2♥        3 ♣
    No        3 ♥       Double. . .
   3♥ , 3Nt’dedurdurucu soran sunni bir konuşŸmadır. Doğunun konturu güney deklaran olursa kör açışŸını ister.
   Eğer ortak konuşŸmayı açtıysa veya 1 seviyesinde üste konuşŸtuysa, başŸka kuvvetli seçeneğiniz olmadığında onun rengi biraz cezbedicidir. AçışŸ konuşŸması kuvvetli renk vaat etmez. 1♥ veya 1♠ açışŸı hiçbir onörü olmayan bir renk olabilir. Ortağın rengini sadece bir minör renk olduğu için reddetmeyin. Kendi kuvvetli renginiz olmadığında ortağın minör rengini açmaya hazırlıklı olun. Ortağın iyi sinekleri veya karoları olabilir.
   
   Sadece bir sonraki oyuncu Nt dedi diye ortağın rengini reddetmeyin. Deklaranın ortak renginde bir veya iki durdurucusu olabilir fakat rengi açmazsanız o renkte ortağın uzunluğu sağlanamaz.
 
Ortağın Rengini Reddedebilirsiniz, Eğer:
-          Kendi kuvvetli bir açışŸınız vardır.
-          Sanzatuda kendinizin değerli bir rengi ve bir veya iki harici antreniz vardır.
-          Koz kontratında, ortağın renginde 4 veya daha uzun kartınız ve başŸka bir renkte tekliniz vardır. Eğer şŸartlar tekli açışŸı için doğruysa, ortaklık renginde az el umduğunuzdan bu daha doğru bir seçim olabilir.
Koz kontratında, ortak renginde Axx veya uzun kartınız vardır. Ortakta K olabilir ama bu kesin değildir. Makul harici bir seçim olduğunda As’la başŸlayan rengin açışŸından koz kontratında kaçının. Onu açacaksanız As’ı açın. Küçük açmayın. Ortağın kozunu açacaksanız, normal olan kartı seçin. Özellikle de  K-x-x, Q-x-x, J-x-x, 10-x-x veya daha uzundan en büyüğü açmayın. İki bitişŸik onör olan bütün ellerde büyük onörü açmak doğrudur.
 
SANZATU’LARA AÇIşžLAR
Sanzatulara Körleme AçışŸlar 
Eğer 1Nt:3Nt konuşŸtularsa 5 veya 6-kartlı renkten açışŸ cekicidir. İki uzun renk ile, kuvvetli olanı seçin. 3 onör sekanslı renk 2-kartlı sekanstan daha iyidir. Eğer bir renk As’la başŸlıyorsa diğeri balamıyorsa,
As’la başŸlamayan rengi seçin. Eğer bu renkte eller sağlarsanız As’ınız kazanıcı eller için antre olur.
   5’li zayıf renk ve güçlü 4 kartlı renkle (QJ106 gibi) kuvvetli 4’lü kart tercih edilir.
AçışŸ için 5’li renk yoksa 3-kart sekanslı 4’lü bir renk iyidir. İki onörlü 4 kartlı bir renk kabul edilebilir. Diğer seçimler karanlıktır. Sadece 1 onörlü 4’lü renk marjinaldirve pasif bir açışŸ daha iyi sonuç verebilir.
   1Nt:3Nt için cevapçının 4 kartlı veya daha uzun majörü olması olasısız fakat minörlerde uzunluğa sahip olması muhtemeldir. EşŸdeğer kalitede renklerle majörü minöre tercih edin. ♠ J-7-4-2 ♥ 8-7-3 ♦ K-7-4 ♣ A-5-2 den pik açın. ♠ K-7-4 ♥ 8-7-3 ♦ A-5-2 ♣ J-7-4-2 den kör seçin. AçışŸ, tam doğru bir bilim değildir.
   Pas geçilmişŸ 1Nt veya 2Nt’ye veya 1Nt:2Nt’ye pasif açışŸ düşŸünün. Kötü el ile ortağın rengini açmaya çalışŸın.
 
 
Sanzatulara Körleme Olmayan AçışŸlar
   Eğer ortak 5 kartlı veya daha uzun renk gösterdiyse genellikle bu cezbedici bir açışŸtır. Kendi renginizi sadece makul 5 veya 6 kartlı renk ise ve bir veya iki harici antreniz varsa seçin. Eğer ortak dikkatinizi rengine çekecek kontur atma şŸansını buldu da atmadıysa ortak bu renkte fazla ısrarcı değildir.
BATI     KUZEY    DOĞU      GÜNEY
                                 1♣            1♦
     Pas         1♠           Pas           2♦
     Pas        3♣          Pas           3NT  
   Doğu açışŸ için 3♣’e kontur atabilirdi. 3♣’e pas, kör açışŸının daha iyi olduğunu önermektedir.
   Eğer ortak bir ren k konuşŸmadıysa rakibin konuşŸtuğu renklerden birini açmaktan kaçınmaya meyledin. (RAKİP RENGİNİ AÇIşžLAR’a bakınız) 5 veya 6’lı güçlü 4 kartlı konuşŸulmamışŸ renk iyi bir seçimdir. Bunların herhangi birinden yoksunsanız (belki sizin tek iyi renginizi konuşŸtular) ortağın rengini tutturmaya çalışŸın. Eğer böyleyse:
-          KonuşŸulmamışŸ majörü konuşŸulmamışŸ minöre tercih edin.
-          Daha uzun olanı tercih edin.
-          Daha kuvvetli olanı tercih edin
 
 3♣ : 3NT veya 3: 3NT konuşŸtularsa, kısa kuvvetli rengi ( A-K-x gibi ) zayıf uzun renge tercih edin.
 
şžLEMLERE AÇIşžLAR
 
GranşŸleme KarşŸı
  Mümkün olan en emniyetli açışŸı yapın.Solit sekans gibi aşŸikar açışŸta probleminiz olmaz. Sadece bir veya iki onör içeren renkten açmayın (fakat KQ’lu renk uygundur) Rakipler tamamen mantıksız değilsetekli renk açışŸından kaçının, ortak çabuk el alıcıya sahip olmayabilir ve tekli kağıt o renkte ortağın potansiyel bir elinin kaybına sebep olabilir.
   Bir renkte 7’ye karşŸı genellikle kozdan AKQ’ları olduğundan ve açışŸınızın bir el kaybına sebep olmayacağından iki veya daha uzun kötü kozdan koz açmakgenellikle en iyisidir. Benzer şŸekilde bir rengi konuşŸup yükselttiler fakat 7 Nt’de karar kıldılarsa, iki veya daha uzun kötü renkten ana renklerini açmanın ele mal olması olasısızdır.
   Tekli kozu açmaktan kaçınmak en iyisidir. Ortakta J-x-x-x veya J-10-x-x olabilir ve o el, rengi açtığınız için kaybolabilir. Yer renge hiç destek vermediyse koz açmaya çok dikkat edin. Eğer koz pozisyonu aşŸağıdaki gibiyse deklarana kontratını yaptırırsınız:
 
Yer - - -
Siz 63                                   Ortak J742
               Deklaran A KQ 10 9 8 5
 
Kötü renkten açarken, renk ne kadar uzunsa ortak eline zarar verme olasılığınız o kadar azdır. 8-7-6-4-3-2 ‘den açmak 8-4-2’den açmaktan daha emniyetlidir.
 
6 Nt’ye KarşŸı
   Genellikle en emniyetli açışŸı yapın. 3-kart veya daha uzun sekans iyidir fakat sadece bir veya iki onörlü renklerden açılın. Bu, sizin uzun ve kuvvetli renginizin 4. büyüğü olduğu durum değildir. Eğer yer çok uzun bir renk gösterdiyse (baraj gibi) bir elinizi çabuk oluşŸturma ihtiyacınız olabilir. Bir veya daha fazla onörlü konuşŸulmamışŸ bir renkten açılmak makül olabilir.
 
Bir Renkte 6’ya KarşŸı
   Bir granşŸileme veya 6 Nt’ye karşŸı genellikle pasif açışŸ yapılır fakat koz şŸilemine karşŸı atak açışŸ yapmak gerekli olabilir. KonuşŸmaya dikkat etmek hayatidir.
   Eğer yer uzun bir renk konuşŸtuysa, konuşŸulmamışŸ bir renkten K veya Q yanından açmaya hazır olun. Eğer yer uzun bir renk göstermediyse ve sizin taraf puanlarının çoğu sizdeysepasif açışŸ yapın.
   Bir As’ınız varsa tekliyi açmayın: ortağın As’ı yoktur ve açışŸ ortağın elindeki ikincil eli tahrip edebilir.
   KonuşŸulmamışŸ renkte As açışŸı genellikle iyi seçimdir. As açmak, ortağın teklisi varsa veya o renkte K’sı varsa veya sizin tarafın başŸka bir yerde ikinci eli varsa işŸe yarar.
   Eğer As’ı çekmekte kusur ederseniz deklaran kozları çeker ve orenkteki bütün kayıpları atar.
 
ÖZEL DURUM AÇIşžLARI
 
 
  Bazı sekanslarda ortağınıza ne açılması gerektiğini anlatabiliriniz. Hernekadar bir rengi konuşŸtuysanızveya rengi yükselttiyseniz de başŸka bir açışŸı tercih edebilirsiniz; özellikle de konuşŸtuğunuz renkten çok az el alacağınız aşŸikarsa. Genellikle istenen açışŸı göstermek içinkontur kullanılır. Bazen açışŸ gösterici konuşŸma yapabilirsiniz.
   Yüksek seviyeli rekabetçi arttırmalardasizin taraf bir renkte anlaşŸtıktan sonra açıcı olmayan ortağın konuşŸtuğu yeni bir renk, o rengin açılınmasını ister.
BATI     KUZEY     DOĞU      GÜNEY
   1♥         1♠           4♥            4♠
   5♣. ..
5♣* batının 5♥’le rekabet isteğini ve eğer Kuzey-Güney 5♠ ile rekabet edecekse sinek açışŸ isteğini gösterir.
  BATI      KUZEY      DOĞU      GÜNEY
      1♠           3♦           4♠            5
      Pas          Pas          5♠             ?
Güneyin 6 konuşŸmaya (doğru veya yanlışŸ) niyetli olduğunu fakat eğer 6♠ konuşŸurlarsa spesifik bir açışŸ istediğini varsayalım. Sinek açışŸı istemek için güney 6♣ konuşŸur (kuzeyin bunu 6♦’ya dönüşŸtürmesi beklenir) Güney kör açışŸını nasıl isteyebilir?
   Cevap açıktır. Rekabetçi arttırmada 5Nt konuşŸması, ki başŸka makül anlamı olamaz, ortaktan 6 seviyesinde konuşŸamayacağınız rengi açılmasını ister. Güneyin 5Nt konuşŸması kuzeyden 6♦’ya kaldırmasını ve 6♠’e karşŸı kör açmasını ister.
 
Kumar 3Nt’ye KarşŸı
Kumar 3Nt’ye (7-kart veya daha uzun solit minör renge dayalı ve harici yüksek kartı olmayan el) karşŸı en iyi defans bir As açmaktır. Yeri gördükten sonra nasıl devam edeceğizi muhakeme edebileceksiniz.Deklaranın minörü dışŸında göremediğiniz herhangi bir eksik yüksek kartortağınızda olmalıdır. Bu defans o kadar etkindir ki Kumar 3Nt popularitesinin büyük kısmını kaybetti.